Succesiuni (Mosteniri)
    Actele necesare pentru dezbaterea moștenirii : • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (anexa 23) care se elibereaza moștenitorilor de la primăria competenta (de la ultimul domiciliu al defunctului); • Certificat fiscal eliberat de primaria competentă – serviciul impozite și taxe locale în care vor fi menționate bunurile cu care defunctul figurează la rolul fiscal; • În situația în care defunctul deținea și alte bunuri pe raza altor localitati, in afara de cea de domiciliu, moștenitorii vor prezenta, odată cu actele de proprietate, certificatele fiscale și de la aceste primării pentru bunurile respective; • Certificatul de deces al defunctului; • Actele de identitate ale mostenitorilor; (buletin de identitate, carte de identitate sau pașaport) • Acte de stare civilă care dovedesc rudenia moștenitorilor cu defunctul (certificat de naștere, certificat de căsătorie, sentință divorț, certificat divorț, etc); • Certificatul de căsătorie al soţului supravieţuitor; • Testamentul defunctului, dacă există; • Dacă este cazul, declaraţii autentificate prin care moștenitorii care nu se pot prezenta la dezbaterea succesiunii isi exprima opţiunea succesorală, în sensul că ACCEPTĂ sau RENUNȚĂ la moştenire • Procuri de reprezentare la succesiune; • Acte proprietate bunuri imobile : contract vânzare-cumparare, autorizație de construire, proces verbal de predare-primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţa de achitare integrală; • Acte proprietate automobil (carte de identitate și certificat de înmatriculare); • Certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiară; • Certificat acţionar, carnete C.E.C. , conturi, depozite bancare; • Act concesiune pentru locul de veci; • Extras de cont, contract de depozit, etc;        Etapele succesiunii Etapa I: Deschiderea succesiunii Deoarece moştenirea se deschide prin moarte, data deschiderii succesiunii este cea a morţii celui care lasă moştenirea. Dovada morţii se face cu certificatul de deces sau cu o hotărâre judecătorească declarativa de moarte rămasa definitivă. Etapa a II-a: Transmisiunea succesorală sau devoluţiunea succesiunii La moartea unei persoane, patrimoniul acesteia se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari. Chiar dacă transmiterea patrimoniului celui care decedează operează din clipa morţii sale, această transmitere nu are caracter definitiv şi obligatoriu. Legea reglementează că nimeni nu este obligat sa accepte o moştenire care i se cuvine. Prin urmare, moştenitorul (sau succesibilul) are dreptul să aleagă între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire. În concluzie, moştenitorul are următoarele variante de opţiune succesorala: a) să accepte pur şi simplu moştenirea; b) să renunţe la mostenire. Etapa a III-a: Împărţeala sau partajul succesoral Partajul sau împărţeala este operaţiunea juridică care pune capăt stării de indiviziune (coproprietate) prin împărţirea, în natură sau prin echivalent, a bunurilor aflate în indiviziune şi care are ca efect înlocuirea retroactivă a cotei-părţi ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecăruia dintre coindivizari asupra anumitor bunuri sau valori determinate în materialitatea lor. Citiţi mai multe despre noţiunea de partaj, felurile acestuia, obiectul impartelii si cine o poate solicita, in acest articol: Partaj succesoral. Notiune, felurile si obiectul impartelii, capacitatea de exercitiu necesara Partajul proprietăţii moştenite se poate face ambiabil, prin buna înţelegere a moştenitorilor (partaj voluntar) sau pe cale judiciară atunci când moştenitorii nu se înţeleg asupra părţii din moştenire care să-i revină fiecaruia. Pentru detalii suplimentare, accesaţi: partajul succesoral voluntar, respectiv partajul judiciar. Calcul cote succesorale legale. Cine şi cât moşteneşte? Răspundeţi la întrebările de mai jos cu privire la rudele defunctului pentru a afla care sunt moştenitorii legali şi ce cote moşteneşte fiecare (. Defunctul, la data decesului – data deschiderii moştenirii: » Avea copii, nepoţi, strănepoţi etc. (descendenţi) în viaţă? » Avea cel puţin un fiu sau o fiică în viaţă? » Era căsătorit? Cote moştenire: Dacă defunctul avea la data decesului copii în viaţă şi era căsătorit: soţul supravieţuitor moşteneşte o cotă de 1/4 din averea defunctului; copiii moştenesc cota de 3/4 împreună, împărţită în mod egal. Cota unui copil decedat înaintea defunctului este moştenită în mod egal de către proprii copii, aflaţi în viaţă la data decesului defunctului. * – dacă defunctul a lăsat testament, moştenitorii legali vor moşteni în cotele indicate doar bunurile neatribuite în exclusivitate moştenitorilor testamentari. Totuşi, dacă prin testament sau donaţii făcute în timpul vieţii, defunctul a încălcat rezerva moştenitorilor legali, aceste liberalităţi excesive vor putea fi reduse. Citiţi detalii aici: reducţiunea liberalităţilor excesive. ** – pot exista mai mulţi părinţi în cazul adopţiei. Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor Ultimele discuţii din forum cu privire la succesiuni: vanzarea unei proprietati fara cadastru Re:taxa de succesiune a strabunicului meu ca sa pot trece casa la mine stranepoata Re:CUM SE ANULEAZA UN CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE A UNUI IMOBIL Re:succesiune sau uzucapiune? Re:rog raspuns pentru loc de veci Re:vinzarea unei parti, in urma unei succesiuni Re:cum se modifica taxa de succesiune Re:Re:contract vanzare-cumparare sau testament? Intrebari frecvente despre succesiune Poate dobandi un minor calitatea de mostenitor ? Hotarari judecatoresti (jurisprudenta) relevante in materia succesiunii Succesiune. Acceptare Tacita Succesiune. Neacceptare in termenul de prescriptie a dreptului de optiune succesorala Succesiune. Notiune de vocatie succesorala. Element de extraneitate. Distinctia dintre stabilirea vocatiei succesorale si dovedirea filiatiei. Succesiune. Renuntare la drepturile succesorale ulterioara acceptarii succesiunii. Efecte Testament. Actiune in anulare. Interes legal